Eczacılarımızın En Çok Sorduğu Sorular ve Cevapları

SGK e-fatura kabul ediyor mu?

01 EKİM 2017 tarihinden beri SGK e-fatura kabul ediyor.


SGK'ya e-fatura düzenleyebilir miyim ?

SGK'ya e-fatura düzenleyebilirsiniz.


Meduladan alınan eczane döküm listesini otomatik olarak SGK’ya gönderilecek faturaya dönüştürebilir miyiz?

Meduladan alınan PDF formatındaki raporlar portala yüklenerek e-faturaya otomatik olarak dönüştürülerek SGK’ya gönderilir.


İlaç depolarından nasıl fatura gelecek ?

İlaç depoları yıllık cirosundan dolayı e-faturaya uzun zaman önce geçtiler. Eczaneler e-faturaya geçtiğinde ilaç depolarından faturaları e-fatura olarak gelecektir.


KDV’nin sıfır geçilmesi gereken bir fatura keserken hangi kod seçilmelidir?

İstisna kapsamında bir fatura kesiliyorsa İSTİSNA fatura tipi seçilip KDV  Mevzuatında öngörülen istisna türlerinden hangisine göre işlem yapılacaksa ona karşılık gelen kod seçilmelidir. Eğer fatura istisna kapsamında düzenlenen bir fatura değilse SATIŞ fatura tipi seçilip 351 “ İstisna Olmayan Diğer” kodu seçilmelidir. Bu çerçevede E fatura hizmeti aldığınız Entegratör firmadan destek alabilrisiniz.


E-Fatura ve E-Arşiv Fatura Yerine Kağıt Fatura Düzenlenmesinin Hükmü Nedir?

E-Arşiv Fatura(e-Belge) olarak düzenlenme zorunluluğu getirilip belgenin kağıt olarak düzenlenmesini ya da hiç düzenlenmemesi durumunda;
Bu belgeleri düzenleyen ve alan taraflar için her birine, her bir belge için 240 TL’den aşağı olmamak üzere belgede yazılması gereken meblağın %10’u kadar özel usulsüzlük cezası verilir.
Bir yıl içerisinde toplamda 120.000 TL’ye kadar cezai işlem uygulanabilir


e-Fatura ve E-Arşiv Fatura Avantajları Nedir?

Öncelikle, e-fatura çözümü bir bulut teknolojisi yani SaaS bir çözüm. SAAS çözüm; SaaS: Software as a service — hizmet olarak yazılım.
Bu sistemin getirdiği avantajları, ana hatları ile şöyle sıralayabiliriz.


E-faturaya Geçtiğimizde Muhasebecimizle Çalışmamızda değişiklik olacak mı?

e-faturaya geçişle beraber, teknolojinin getirmiş olduğu kolaylık sayesinde, Muhasebeciniz veri girişi için zaman harcamak zorunda kalmayacak, verileriniz otomatik olarak sisteme işlenmiş olacak. Mesaisinin büyük oranda veri girişine harcayan muhasebeciniz ciddi anlamda vakit kazanacak.